Zephaniah 1

Софония живее по времето на цар Йосия (639 – 609 г. пр. Хр.) и е съвременник на Йеремия (всъщност Йеремия започва пророческата си дейност след Софония). Той живее в Йерусалим и започва да пророкува още като твърде млад. Може да се приеме, че книгата е написана около 627 г. пр. Хр. Типични за Книгата на пророк Софония са темите за Божия съд, за възстановяването на Юдея и за Божиите обещания. Той е един от пророците, който вижда много ясно предстоящата катастрофа над Юдея, но предвижда, че Божият съд ще послужи за очистване на народа и за свидетелство по целия свят.

Денят Господен – съд над Юдея

1 Господнето слово, което дойде към Софония, син на Хусия, син на Годолия, син на Амария, Езекиевия син, в дните на Юдейския цар Йосия, Амоновия син: 2 Съвсем ще погубя всичко
от лицето на земята, казва Господ .
3 a Ще погубя човек и животно,
ще погубя въздушните птици и морските риби,
и съблазнителните идоли заедно с нечестивите;
и ще изтребя човека от лицето на земята, казва Господ .
4 b Ще протегна ръката Си върху Юдея
и върху всички йерусалимски жители;
и ще изтребя от това място останалите Ваалови служители
и името на жреците на идоли заедно със свещениците.
5 c Ще изтребя и онези, които върху покривите на къщите се кланят на небесното множество,
и онези поклонници, които се кълнат едновременно в Господа
и в Мелхома;
6 d също ще изтребя онези, които са се отклонили от Господа
и които не търсят Господа , нито питат за Него.
7 e Мълчѝ в присъствието на Господа Йехова ,
защото е близо денят Господен ;
защото Господ приготви жертва,
освети поканените Си.
8 f И в деня на жертвата Господня
ще накажа първенците и царските синове,
и всички, които са облекли чуждестранни дрехи.
9 В онзи ден ще накажа и всички, които прескачат праговете,
които пълнят къщите на господарите си с грабителство и измама.
10 g И в онзи ден, казва Господ ,
ще се чуе метежен вик от рибната порта,
ридание от втория квартал
и голям гръм от хълмовете.
11 h Плачете, жители на Мактес,
защото целият търговски народ бе изтребен,
бяха погубени всички, които бяха товарени със сребро.
12 i И в онова време
ще претърся Йерусалим с лампи
и ще накажа мъжете, които почиват на дрождите си,
които казват в сърцето си:
Господ няма да стори нито добро, нито зло.
13 j Затова имотът им ще бъде разграбен
и къщите им – запустени.
Да! Ще построят къщи, но няма да живеят в тях.
И ще насадят лозя, но няма да пият виното им.
14 k Близо е великият ден Господен .
Близо е и много бърза –
гласът на деня Господен ;
там ще извика горчиво и силният.
15 l Ден на гняв е онзи ден,
ден на смущение и утеснение,
ден на опустошение и разорение,
ден на тъмнина и мрак,
ден на облак и гъста мъгла,
16 m ден на тръба и тревога
против укрепените градове
и против високите кули при ъглите.
17 n Аз така ще наскърбя хората,
че ще ходят като слепи,
защото са съгрешили против Господа ;
кръвта им ще се излее като прах
и плътта им – като нечистотии.
18 o Нито среброто им, нито златото им
ще може да ги избави
в деня на гнева Господен ;
а цялата земя ще бъде погълната
от огъня на ревността Му;
защото ще довърши, и то скоро,
всички жители на земята.
Copyright information for BulProtRev