2 Samuel 2:8

Vita Kati Ya Nyumba Ya Daudi Na Sauli

8 aWakati huo Abneri mwana wa Neri, jemadari wa jeshi la Sauli, alikuwa amemchukua Ish-Boshethi mwana wa Sauli na kumleta hadi Mahanaimu.
Copyright information for SwhNEN