1 Peter 2:7

7 a И така, за вас, които вярвате, Той е скъпоценност, а на тези, които не вярват – „Камъкът, който отхвърлиха зидарите,
Той стана глава на ъгъла,“
Copyright information for BulProtRev