Leviticus 2

1 a Когато някой принесе на Господа хлебна жертва, нека бъде от чисто брашно; и да го полее с елей и да сложи на него тамян.

2 b И като го донесе на свещениците, Аароновите синове, свещеникът да вземе една пълна шепа от чистото му брашно и от елея му и целия му тамян, за да ги изгори на жертвеника за спомен като жертва чрез огън, благоуханна на Господа .

3 c А останалото от хлебната жертва да бъде за Аарон и синовете му; това е най-святата част от Господните жертви чрез огън.

4 d Когато принесеш хлебна жертва, печена в пещ, нека бъде от безквасни пити от чисто брашно, омесени с елей, или безквасни кори, намазани с елей.

5 Ако пък приносът ти е хлебна жертва, печена в тава, то нека бъде безквасен, от чисто брашно, омесено с елей.

6 Да го разчупиш на късове и да го полееш с елей; това е хлебна жертва.

7 Но ако приносът ти е хлебна жертва, печена в подница
2:7 Плитък съд за печене на хляб.
, нека бъде от чисто брашно с елей.

8 Примесената от тях хлебна жертва да донесеш на Господа ; и когато се представи на свещеника, той да я донесе при жертвеника.

9 f И свещеникът, като отдели от хлебната жертва, колкото е за спомен, да я изгори на жертвеника като жертва чрез огън, благоуханна на Господа .

10 g А останалото от хлебната жертва да бъде за Аарон и синовете му; това е най-святата част от Господните жертви чрез огън.

11 h Никаква хлебна жертва, която принасяте на Господа , да не се прави с квас; защото нито квас, нито мед не бива да изгаряте в жертва на Господа .

12 i Тях принасяйте на Господа като принос от първите плодове; но да не се изгарят на жертвеника за благоухание.

13 j И от хлебните жертви да подправяш със сол всеки свой принос; да не оставяш да липсва от хлебната ти жертва солта на завета на твоя Бог; с всичките си жертви да принасяш и сол.

14 k И ако принесеш на Господа хлебна жертва от първите плодове, то за хлебна жертва от първите си плодове да принесеш класове, изпечени на огън, жито, очукано от пресни класове.

15 l Да го полееш с елей и да му сложиш тамян; това е хлебна жертва.

16 m И свещеникът да изгори от очуканото му жито и от елея му, колкото е за спомен, заедно с целия му тамян; това е жертва чрез огън на Господа .
Copyright information for BulProtRev